PRIMARY SONGS STD. 5 TO 8 (SEM-1 & 2) HINDI SUBJECT

———STD 5 SONGS——-

01 SIKHO (FULONSE) (3550k)

02 SUNDAR SUNDAR (8899kb)

03 ALLAK DALLAK (4688kb)

04 AME BANDHAVO SARDAR NA (2610kb)

05 UDE RE GULAL (3998kb)

06 HINDOLO (SONA NI SANKALE) (3856kb)

07 SUBHASHITO (2582kb)

08 ABHINANDAN (5081kb)

09 CHARAN KANYA (3754kb)

10 CHARANOMA (UGAMANE AABHAMA)(2932kb)

11 PARVAT TARA (5129kb)

———-STD 6 SONGS———

 1. O HIND DEVBHUMI (2360kb)

2. MAHENAT NI MAUSAM (5110kb)

3.  PAGALE PAGALE (2718kb)

 4. AALA LILA VANSALIYA (3907kb)

5.  GUJARAT MORI MORI RE (5291kb)

Also Read  STD 6 TO 8 SCIENCE SEM 1 ALL UNIT TEST 2019

6.  SHERIYE AAVE SAAD (2954kb)

7. RUPALU MARU GAMADU (4276kb)

8.  EK JAGAT EK LOK (6940kb)

9. DHARATI KO MAHAKAYE (1792kb)

10.  ITANI SHAKTI HAME DENA (5120kb)

11. JAY VIGYANKI (4034kb)

12.  VANDANA (1626kb)

13.  HASTI HASTI (2302kb)

14.  DAXIN PADAM (3123kb)

15. BHAVATU BHARATAM (3398kb)

16 SUBHASHITANI (2268kb) 

 ———-STD 7 SONGS———

01. AAJ NI GHADI TE RALIYAMANI(5206kb)

02. RANMA (3141kb)

03. MALAM HALESA TU MAAR (4945kb)

04. JANANI (7476kb)

05. GRAM MATA (8234kb)

Also Read  BINSACHIVALAY MODEL PAPER 1 TO 12 BY RAMANI INSTITUTE

06. SONA JEVI SAVAR (3858kb)

07. GOVIND NA GUN GASHU (4025kb)

08. TAB YAAD TUMHARI (3047kb)

09. HIND DESH KE NIVASI (4248kb)

10. DOHA ASHTAK (4398kb)

11. BETI (3211kb)

12. DHARATI KI SHAAN (3265kb)

13. MEGHO VARSHATI (2157kb)

14. CHATAK CHATAK RE CHATAK (3826kb)

15. PARISHISHT (2261kb)

16. PRAHELIKA (2200kb)

17. SUBHASHITANI (2376kb)

18 DHARA GURJARI.mp3 (2959k)

 ———-STD 8 SONGS———

01. EKJ DE CHINGARI (3829kb)

02. TANE OLAKHU CHHU MAA (4895kb)

03. DHULIYE MARAG (3361kb)

Also Read  GUJARAT NA JAIN TIRTH BY DRISHTI ACADEMY

04. AABHAMA JINI JABUKE (4595kb)

05. VALAVI BAA AAVI (3001kb)

06. SHARUAAT KARIYE (3530kb)

07. KAMADE CHITRYA ME (3939kb)

08. AAVKARO (5705kb)

09. GHADATAR (2490kb)

10. TERI HAI JAMIN (2721kb)

11. UTHO DHARA KE AMAR SAPUTO (5328kb)

12. MAA KAH EK KAHANI (6103kb)

13. MAT BANTO INSHANKO (5002kb)

14. DOHE (3253kb)

15. TUFANOKI AUR (4256kb)

16. VANDANA (4432kb)

17. EHU SUDHIR (2670kb)

18. PUTRI MAM KHALI (5641kb)

19. PRABHAT VARNAN (2518kb)

20. SUBHASHITANI (3617kb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *